Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk direktør, konsulent, birkedommer og fiskerikyndig

Født mandag den 13. juni 1808 i København
Død søndag den 29. maj 1887 i Sterrede, Skælskør, Slagelse

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev student 1826, læste, tog embedseksamen 1832, mistede faderen 1829 og deltog herefter i bestyrelsen af barndomshjemmet Basnæs Gods. Harald Fiedler var tidligt blevet interesseret i fiskeri og havde fået offentlig støtte til en studierejse til Island, Shetlandsøerne, Skotland og Holland. Fæstede 1839 Sevedø, der hørte under Borreby Gods, købte den det følgende år til arvefæste og kunne nu begynde et på den tid omfattende fiskeri. Fiedler prøvede at indføre forbedringer ved fangstens behandling, men led store tab på grund af dårlige afsætningsforhold og endte med kun at dyrke ålefangst. Fiedler sad som medlem af sogneforstanderskabet og af Sorø amtsråd, valgtes som stænderdeputeret 1847, blev vejinspektør for Sorø amts sydlige del og 1853 underdirektør ved vejvæsenet i Slesvig, 1856 valgt til birkedommer i Holsteinborg birk og samtidig til direktør for Holsteinborg Sparekasse. Var 1865 medstifter af Tidsskrift for Fiskeri, begyndte året efter at udgive Nordisk Aarsskrift for Fiskeri. Fiedler blev 1867 regeringens konsulent i fiskerisager og helligede sig overvejende dette hverv til sin død. Blev 1873 formand for en kommission, der skulle udarbejde forslag til en fremtidig lov for Danmarks fiskerier, det indsamlede materiale blev anvendt til fiskeriloven af 1888. Fiedler blev Ridder af Dannebrog 1876.