Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør, landmand, forpagter og forfatter

Født fredag den 5. april 1844 på Barfredshøj, Reerslev, Høje-Tåstrup
Død torsdag den 17. januar 1918 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en godsejer, blev student 1862 fra Borgerdydskolen på Christianshavn og cand.polyt. 1868, var derefter ansat en tid som ingeniør ved Det danske hedeselskab og blev 1869 ingeniør på Knuthenborg. Lærte landvæsen, blev 1871 forpagter og overtog 1887 fædrenegården Barfredshøj, afstod denne 1899. H. Dorph-Petersen var medlem af bestyrelsen for Københavns amts landboforening, sad først som amtsrepræsentant og revisor i kreaturforsikringsselskabet Kustos, var siden direktør i 7 år. Havde alsidige kundskaber og debatterede gerne tidens landøkonomiske spørgsmål, var især interesseret i kvægbrug, fik ofte præmier på dyrskuer og var i flere år medlem af statsdyrskuekommissionen. Skrev adskillige artikler til belysning af avls- og fodringsspørgsmål i bl.a. Ugeskrift for Landmænd, Landmandsbladet og Nationaltidende. Udgav sammen med forstander R. J. Petersen - Brørup festskriftet De danske Landmandsforsamlinger i det 19. Aarhundrede i Nationaløkonomisk Tidsskrift, skrev en større afhandling: Om Forholdstalsvalgmaaden, flere artikler i Salmonsens konversationsleksikon. Var bror til J.F.S. Dorph-Petersen og far til operasanger Henry Skjær.