Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2021

Dansk officer og forfatter

Født fredag den 13. februar 1874 på Laven Hovgård, Linå, Silkeborg
Død mandag den 5. oktober 1964 i København

Mini-biografi: Landmandssøn fra Laven Hovgård ved Silkeborg. Sekondløjtnant ved 2. Artilleriregiment 1893, premierløjtnant i fodfolket 1902. Tog ind imellem studentereksamen privat og blev cand.phil. ved Københavns Universitet. Bestred fra 1902 stillinger ved 7. Regiment i Fredericia, ved 1. jyske Brigade i Aarhus og ved Generalinspektøren for Fodfolket i København. Udnævnt til kaptajn 1914, forsat til reserven 1924, afsked fra hæren 1934. I sin tid i hæren gjorde Boeck en indsats for indførelse af idræt i den militære uddannelse og vandt selv idrætsmærket i guld 1922. Boeck er især kendt for sine personal- og militærhistoriske arbejder samt for sit engagement i den sydslesvigske sag. Foruden en del slægtshistoriske arbejder, blandt andet om sin egen slægt, udgav han 1930 bogen 12. Bataillons Historie 1629-1929. Var medredaktør af værket Danmarks Hær 1934-35. Fra 1935 til 1947 formand for Slesvig-Ligaen, som yder støtte til danskheden i den sydligste del af det tidligere hertugdømme Slesvig og redaktør af foreningens blad Thyras Vold. Udgav 1940 Danske Mindesmærker og Krigergrave i Sønderjylland, som fortsat er et standardværk. Det af Boeck udarbejdede kort over Sydslesvig fra 1950 med landsdelens danske navne er også meget benyttet. Kammerjunker, Ridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.

Garnisons Kirkegård, København 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)