Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk læge, kirurg og generaldirektør

Født onsdag den 11. maj 1740 i Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død torsdag den 5. februar 1824 i København

Mini-biografi: Var søn af en præst, lærte latin og sendtes som 15årig til København for at blive kirurg. Kom i lære på Frederiks Hospital, studerede ved Theatrum anatomicochirurgicum og blev 1760 kompagnikirurg i København. Var to år på prøve som overmester i flåden og gjorde tjeneste på en fregat. Blev derefter reservekirurg ved Theatrum anatomicochirurgicum og Frederiks Hospital, tog kirurgisk eksamen 1764 og 1767 medicinsk eksamen på latin. Modtog et rejsestipendium, studerede i Paris og London hos tidens største kirurger, blev 1771 udnævnt til divisionskirurg i flåden. Heinrich Callisen tog 1772 doktorgraden ved en afhandling om sundhedsplejen i flåden, udnævntes året efter til professor designatus. Sad 1776 som eneste kirurg i en kommission til kirurgiens ophjælpning, kommissionen fik intet gennemført før regeringsskiftet 1784 da kronprins Frederik overtog regeringen, året efter oprettedes Kirurgisk akademi. Callisen blev 1791 ansat som professor her, blev 1794 generaldirektør og varetog stillingen til sin død. Skrev de kirurgiske lærebøger Institutiones chirurgice hodiernæ, Principia systematis chirurgice hodiernæ og Syslema chirurgice hodiernæ, som er oversat til flere sprog. Udgav tillige værket Physisk-Medizinske Betragtninger over Kiöbenhavn, med oplysninger om hygiejniske forhold i Danmark i 1700- og begyndelsen af 1800-tallet. Udnævntes til justitsråd, etatsråd, konferensråd, blev Kommandør samt Ridder af Dannebrog.