Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist, forfatter og politiker

Født mandag den 28. december 1840 i Rebbjergskov, Satrup, Angel, Slesvig-Holsten, Tyskland
Død mandag den 18. juli 1910 i Ronneby, Blekinge, Sverige

Mini-biografi: Kom fra små kår, men blev af en ældre halvbror økonomisk hjulpet til en studentereksamen fra latinskolen i Flensborg. Blev cand.jur. fra Københavns Universitet 1864 og vandt tre år senere universitetets guldmedalje på en afhandling om dansk panterets historie indtil Christian 5.s Danske Lov. Afhandlingen vakte også international opmærksomhed og var stærkt medvirkende til, at Matzen i 1870 - kun 30 år gammel - udnævntes til professor i jura ved Københavns Universitet. Underviste i et bredt udsnit af de juridiske fag, men gjorde sig mest gældende på statsforfatningsrettens område. Indtog her et konservativt ikke-parlamentarisk standpunkt i overensstemmelse med den reviderede grundlov af 1866. Leverede det juridiske grundlag for Estrup-regeringens provisoriske finanslove fra 1877 og blev derfor en vigtig politisk skikkelse i den påfølgende forfatningskamp. Medlem af Landstinget for Højre fra 1879 og Landstingets formand fra 1894 til 1902. Som født sønderjyde gjorde Matzen sig gældende med vigtige indlæg i striden mellem Danmark og Tyskland om forståelsen af Wienerfredens paragraf 19 - det såkaldte optantspørgsmål. Optrådte som opmand og dommer i flere internationale stridigheder, fra 1899 medlem af den permanente voldgiftdomstol i Haag. Storkorsridder af Dannebrogordenen og Dannebrogsmand.