Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør

Født søndag den 16. maj 1920 i København
Død torsdag den 1. november 2012

Mini-biografi: Var søn af en kontorchef, blev 1938 student, læste jura, tog kandidateksamen 1944, modtog udmærkelse ved Københavns Universitet for en juridisk prisopgave. Henning Palludan fik efter sin eksamen ansættelse som politifuldmægtig hos rigspolitichefen, ved politiets efterretningstjeneste og hos politimesteren i Frederiksberg birk, var nogle år tillige fuldmægtig hos statsadvokaten for København. Blev 1953 direktionssekretær i Østifternes Brandforsikring, fik bestalling som advokat 1958, blev året efter direktionssekretær i A/S Hafnia-Skadeforsikring, udnævntes 1960 til underdirektør, året efter til vicedirektør i Nordisk Livsforsikrings-Akts, Hafnia og A/S Hafnia Skadeforsikring. Blev direktør 1968 og samtidig direktør i Nordisk Ulykkesforsikring-Akts. af 1898, i Forsikringsaktieselskaberne Haand i Haand, National, Terra og i Livsforsikringsselskabet Danebroge A/S fra 1972. Palludan var formand i bestyrelsen for Forsikringsforeningen, næstformand for forsikringshøjskolen, medlem af bestyrelsen for Rungstedgaard A/S, formand for bestyrelsen for tidsskriftet Forsikring, medlem af Dansk Tarifforenings komité, af bestyrelsen for Investeringsaktieselskabet Dias, af repræsentantskabet og bestyrelsen for Kofoeds skole, af bestyrelsen for N. Zahles skole, Diakonissehuset, Skt. Lukas Stiftelsen, og A/S Kristeligt Dagblad, sad 1961 som censor ved Handelshøjskolens diplomprøve i forsikring. Var formand for menighedsrådet ved Københavns Domkirke, tog initiativ til restaurering og skaffede fondsmidler til kirkens nye orgel. Udnævnt til Ridder af Dannebrog. Bror til universitetslektor Birthe Palludan.