Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk institutforstander og inspektør

Født tirsdag den 5. februar 1907 i København
Død mandag den 30. januar 1984

Mini-biografi: Var søn af en klasselotteridirektør, blev i 1925 student fra Metropolitanskolen, var derefter på et års studieophold i Paris, blev i 1931 cand.mag. og tog igen til Paris. Blev i 1932 ansat som undervisningsassistent på Aarhus Universitet, var fra 1937 inspektør ved statens institut for talelidende i Aarhus samt assistent ved universitetets fonetiske institut. Henrik Abrahams forsvarede i 1949 sin disputats: Etudes phonétiques sur les tendances évolutives des occlusives germaniques for en doktorgrad og tog året efter på studierejser til England samt Frankrig. Blev i 1953 lektor i fonetik og leder af fonetisk-institut, var forstander fra 1955 samt kursusleder ved Danmarks Lærerhøjskole i årene 1959-75. Abrahams var medlem af Socialministeriets kommission vedrørende forsorgen for talelidende, af repræsentantskabet for Talepædagogisk Forening, sad i udvalget vedrørende uddannelse af tale- og tunghørelærere samt i Undervisningsministeriets udvalg vedrørende uddannelse af lærere til tale-, tunghøre- og læseundervisning. Var i 1958 på en studierejse til USA, optrådte ved samme lejlighed som gæsteprofessor ved San Diego State College i Californien. Abrahams skrev artikler i inden- samt udenlandske fagtidsskrifter, var hovedredaktør af Nordisk Tidsskrift for Tale og Stemme, medarbejder ved Nordisk lærebog for talepædagoger og ved Speech Pathology. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.