Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født torsdag den 4. januar 1720 i København
Død tirsdag den 20. juni 1797 i København

Mini-biografi: Var søn af en viceborgmester, blev som 13årig kadet, siden sekondløjtnant, premierløjtnant, kaptajnløjtnant, kaptajn, kommandørkaptajn, kommandør, kontreadmiral, viceadmiral og 1790 admiral. Var nogle år i engelsk tjeneste, 1753 chef på et armeret koffardiskib, der sendtes til forstærkning af eskadren ved Marokko, havde barbareskernes første danske konsul, Andreas Æreboe ombord. Henrik Fisker var chef for fregatten Docquen til Vestindien, for orlogsskibet Neptunus til Middelhavet og Konstantinopel, tog med orlogsskibet Grønland til Middelhavet med nogle videnskabsmænd, bl.a. Carsten Niebuhr, der gik i land i Smyrna. Fik erobret et mindre orlogsskib af englænderne, måtte afgive kommandoen, rejste hjem og kom for en generalkrigsret, men frikendt. Var 1766 tilknyttet generaladmiralløjtnant, grev Frederik Danneskiold-Samsøe og blev 1770 deputeret i admiralitets- og kommissariatskollegiet. Var 1773 chef for flådeafdelingen, der førte prins Carl af Hessen og prinsesse Louise til Norge, overtog kommandoen over den norske flotille og blev chef for Frederiksværn værft. Fisker var i Norge fem år og var efter hjemkomsten virksom i flere vigtige kommissioner, sad som formand for kommissionen angående den norske flotille, var medlem af kommissionen angående en for Danmark og hertugdømmerne tjenlig skærgårdsflådes tilvejebringelse og virkede tillige som præses i forskellige generalkrigsretter. Blev 1774 udnævnt til Hvid Ridder. Far til Lorentz Fisker.