Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk organist, lærer, musikforsker og professor

Født torsdag den 29. maj 1919 i Hornstrup, Vejle
Død onsdag den 16. august 2006

Mini-biografi: Var søn af en præst, blev 1938 student og studerede derefter musik og musikvidenskab. Lærte at spille klaver hos Alexander Stoffregen og studerede musikvidenskab ved Københavns Universitet. Tog 1941 den store eksamen i orgelspil ved Det kongelige danske Musikkonservatorium, blev 1945 mag.art. med speciale i Brahms' symfoniske produktion. Sad under besættelsen i Vestre fængsel, anklaget for illegal virksomhed og våbentransaktioner. Henrik Glahn var efter krigen universitetslærer og forsker, samt museumsmand og kirkemusiker. Fik som undervisningsassistent, universitetets guldmedalje for En Fremstilling af de rytmiske Forhold i Reformationstidens Salmemelodier, blev 1950 universitetsadjunkt og 1955 dr.phil. på afhandlingen Melodistudier til den lutherske salmesangs historie fra 1524 til ca.1600 I-II. Blev lektor 1957, docent 1964, professor 1967 og var i tre år medlem af konsistorium ved Københavns Universitet. Glahn blev 1955 direktør for Musikhistorisk Museum og 1959 organist i Holmens kirke efter Søren Sørensen. Havde adskillige tillidsposter, var bl.a. formand for Studentermusikforeningen, medlem af bestyrelsen for Samfundet dansk kirkesang, af folkeuniversitetets programudvalg, af bestyrelsen for Dansk folkeoplysnings samråd, af programudvalget for Den danske ballet- og musikfestival, af redaktionskomitéen for Monumenta musicae Byzantinae, af kirkeministeriets liturgikommission og af Videnskabernes Selskab. Var vicepræsident i International Musicological Society. Var Ridder af 1. grad af Dannebrog.