Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker, justitsråd og borgmester

Født lørdag den 1. august 1685 i Aalborg
Død lørdag den 19. november 1768 i Aalborg

Mini-biografi: Var søn af en storkøbmand i Aalborg, blev 1703 student fra Aalborg Katedralskole, læste teologi og tog kandidateksamen 1705, studerede derefter jurisprudens (retsvidenskab). Henrik Himmerich Grotum blev 1715 valgt til viceborgmester, 1728 til borgmester og to år senere til øverste borgmester i Aalborg. Passede embedet med flid, var dygtig, klog og uselvisk, stiftede en dansk skole og skænkede byen en gård til formålet. Grotum ejede i årene 1737-55 Havbrogård i Års Herred og købte 1745 tillige Klitgård, fik 1736 titel af kancelliråd og blev 1755 justitsråd. Ved opgørelsen af boet efter Grotums død blev det afsløret at der manglede 2.624 rigsdaler af kirke, skole- og fattigvæsenets penge, som det var betroet Grotum at administrere og boet var ikke i stand til at udrede pengene.