Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk højesteretsdommer

Født torsdag den 29. april 1909 i København
Død tirsdag den 21. marts 2000

Mini-biografi: Var søn af en borgmester, blev 1927 student, tog 1932 juridisk kandidateksamen og blev straks efter sekretær i justitsministeriet. Henrik Tamm søgte til Færøerne, var i tre år amtsfuldmægtig hos amtmanden og blev ved hjemkomsten sekretær i justitsministeriet, udnævntes 1939 til fuldmægtig, 1942 til ekspeditionssekretær. Var flere år sekretær hos rigspolitichefen, fra 1941 medhjælper hos statsadvokat Jørgen Trolle, procederede i straffesager i Østre landsret, var konstitueret dommer i Vestre Landsret og konstitueret politimester i Sæby. Blev 1944 konstitueret dommer i politisager i Københavns Amts nordre birk og 1945 dommer i Københavns Byret. Modtog støtte fra Danmark-Amerika fonden til en studierejse til USA for at studere amerikansk retspleje, blev 1950 konstitueret vicepræsident i Sø- og Handelsretten, 1952 dommer i Østre Landsret, 1956 konstitueret civildommer i Københavns Amts søndre birk, 1958 dommer i Højesteret. Tamm blev tildelt adskillige tillidshverv, var bl.a. formand for udvalgene angående fragtaftaler, international godsbefordring, revision af lejeloven og jernbaneerstatningsloven, var medlem af præsidiet for Dansk Ingeniørforenings voldgiftsret, af bestyrelsen for Thorvaldsens Museum, formand for Helligånds sogns menighedsråd og formand for Nationalmuseets venner. Skrev 100 år af Danmarks historie, Ideer og personer bag retsplejeloven samt De nordiske juristmøder. Blev udnævnt til Ridder og Kommandør af 1. grad af Dannebrog.