Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, lektor, folkeminde- og sprogforsker

Født lørdag den 23. juni 1877 på Markusbanke, Erritsø, Vejle
Død torsdag den 2. maj 1946 i Sorø

Mini-biografi: Var søn af en karetmager, blev 1895 student fra Fredericia latinskole og 1901 magister i nordisk filologi. Arbejdede derefter som lærer, blev 1905 adjunkt på Sorø Skole og opdragelsesanstalt, udnævntes til lektor 1921 og blev tillige bibliotekar. Henrik Ussing begyndte tidligt at interessere sig for islandsk levevis og sprog og inspireret af folkemindeforskeren Axel Olrik interesseret i gammel nordisk kulturliv. Forsvarede 1910 sin doktordisputats Om det indbyrdes Forhold mellem Heltekvadene i ældre Edda, behandlede siden Sagnene om Thyra Danebod, Harald Blaatand, Danevirke, Vor Gude- og Sagnverden og udgav 1941 samlingen Folkets Danmark i Tro og Sagn. Ussing indsamlede stednavne og folkemål, blev medlem af stednavneudvalget, skrev om bebyggelser og stednavne og blev formand for foreningen Danmarks Folkeminder. Skrev adskillige afhandlinger om Steen Steensen Blicher og var medudgiver af de fire første bind af Blichers samlede skrifter. Var medstifter af Sorø amts historiske samfund og museum. Skrev om Sakse og Midtsjælland, om Sorøegnens Kulturfysiognomi og i Haandbog i Hjemstavnsforskning om folkeminder. Udgav i anledning af 150-året for stavnsbåndets ophævelse det prisbelønnede skuespil: Paa Trolleborg. Ussing deltog som radikal venstremand i politisk oplysnings- og organisationsarbejde, var forkæmper for Nordens enhed og tillige interesseret i den sønderjyske sag. Far til Hans H. Ussing.