Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk jurist og professor

Født torsdag den 26. august 1943 i København
Død lørdag den 15. juli 2006

Mini-biografi: Var søn af kunsthistorikerne Erik og Grete Zahle, læste jura og tog kandidateksamen 1968, blev derefter ansat som advokatfuldmægtig. Interesserede sig for politik og var medlem af Venstresocialisterne. Blev 1976 dr.jur. på disputatsen Om det juridiske bevis, året efter lektor i procesret, 1979 konstitueret professor i offentlig ret ved Københavns Universitet, 1983 professor i offentlig ret, samme år konstitueret dommer i Østre Landsret, 1996 professor i retslære og 1999 dommer i Højesteret. Henrik Zahle var medlem af regeringens domstolsudvalg og vakte opmærksomhed i offentligheden ved at stille sig kritisk overfor, at dommere, ved siden af deres embede havde flere indbringende bijob. Mente desuden at retten burde give mere oplysning om begrundelsen af dommene og kritiserede sin forgænger Alf Ross' positivistiske retfærdighedsbegreb. Zahle udgav flere juridiske lærebøger i statsforfatningsret og retsfilosofi, her i blandt Dansk forfatningsret. Institutioner og regulering, At forske ret, Praktisk Retsfilosofi, Omsorg for retfærdighed og Essay om retslig praksis. Skrev desuden monografier og adskillige videnskabelige artikler inden for navnlig procesret og retsfilosofi. Beskæftigede sig også en del med religion og var medlem af et nordisk forskernetværk om religion, etik og ret. Blev udnævnt til æresdoktor i Uppsala, var medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og Europarådets Venedig-kommission.