Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer

Født mandag den 18. august 1873 i København
Død søndag den 3. marts 1957

Mini-biografi: Var søn af kontreadmiral Urban Gad samt forfatteren Emma Gad, blev som 17årig kadet i søværnet, 1894 sekondløjtnant og i 1900 premierløjtnant, gjorde i året 1902-03 tjeneste på det italienske krigsskib Umberto. Giftede sig 1906 med en datter af amtmanden på Island, fik orlov og til 1909 kaptajn på en fast rutesejlads med postdamper til Island. Henry Gad blev i 1911 kaptajn, var i 1919 chef på krydseren Heimdal, der sejlede sønderjyske krigsfanger hjem fra England samt Frankrig, blev i 1923 orlogskaptajn og samme år kommandørkaptajn på Kongeskibet Dannebrog. Var stabschef hos viceadmiralen, blev i 1930 kommandør, virkede som ekvipagemester til 1935, var derefter kommandør i reserven samt chef for kystudkigsvæsenet, tog sin afsked i 1938. Gad var tillige interesseret i flyvemaskiner, et forholdsvis nyt fænomen på den tid, blev formand for Det Danske Aeronautiske Selskab og var tillige formand for Søofficersforeningen. Modtog hæderstegnet for god tjeneste ved søetaten, blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog samt Dannebrogsmand og tildeltes adskillige udenlandske hædersbevisninger, var bl.a. Kommandør af Finlands Hvide Rose orden, Officer af den franske Æreslegion, Storridder af Den islandske Falk, Ridder af Italiens kroneorden, af Sveriges Vasa Orden samt af Spaniens sømilitære fortjenstorden. Var bror til bl.a. Urban Gad.