Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk arkæolog og museumsdirektør

Født tirsdag den 20. marts 1849 i København
Død mandag den 21. september 1896 i Hornbæk, Helsingør

Mini-biografi: Faderen havde en oldtidssamling, som sønnen ivrigt studerede. Blev student i 1868 og arbejdede fra 1871 i dette museum, før han blev magister i nordisk oldtidskundskab i 1873. Deltog ivrigt i den landsomfattende beskrivelse og kortlægning af alle landets oldtidsminder, som påbegyndtes samme år. I 1876 blev Henry Petersen doktor på en afhandling om nordboernes gudetro. Blev i 1879 assistent på Museet for nordiske oldsager og i 1892 direktør for Nationalmuseets historiske afdeling. Udfoldede her stor energi, udgravningerne af runerne fik større omfang, de arkæologiske rejser blev udvidet til de tabte danske landsdele i Sønderjylland og mange værdifulde bygninger rundt om i landet blev fredede, bl.a. Helligåndshuset i Randers. Udgav mange skrifter om nordisk arkæologi, de vigtigste er Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen (1883-86) og et supplerende værk Danske adelige Sigillerfra det 13. Og 14. Aarhundrede, der i 1897 blev fuldført efter hans død af A. Thiset. Af mindre studier kan nævnes Vognfundene fra Dejbjerg Præstegaardsmose (1888) og i Nordiske Fortidsminder I 1890-1903 Gravpladsen ved Nordrup. Desuden fremkom - gennem årene en række afhandlinger i Aarbog for nordisk Oldtidskundskab. Henry Petersens åbne karakter og lyse sind var en god hjælp i hans mange kontakter med andre mennesker.