Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og professor

Født onsdag den 5. maj 1886 i Vejlby, Aarhus
Død torsdag den 9. september 1954 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af præst og forfatter Henry Ussing, blev i 1904 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1910. Studerede derefter i München, Paris samt Oxford til 1913 og forsvarede 1914 sin disputats Skyld og skade - Bør Erstatningspligt udenfor Kontraktsforhold vaere betinget af Culpa for en doktorgrad, disputatsen anses stadig som et vigtigt værk om erstatningsret. Henry Ussing blev 1918 professor i formueret samt obligationsret ved Københavns Universitet og ydede en stor indsats i skandinavisk lovgivningsarbejde. Udgav bl.a. Dansk Obligationsret, Almindelig Del, Aftaler paa Formuerettens Omraade, Erstatningsret og Enkelte Kontrakter. Var prorektor for universitetet, redaktør på Ugeskrift for Retsvæsen, formand for Juridisk Forening og Dansk Folkeforsikringsanstalt, var medlem af repræsentantskabet i Nationalbanken, Københavns Kreditforening samt Det københavnske Kirkefond og sad i bestyrelsen for Rask-Ørsted Fondet. Ussing var æresdoktor ved Oslo Universitet, medlem af Norske Videnskaps-Akademi i Oslo, Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund samt Kungliga Vetenskapsakademien, æresmedlem af Juridiska Foreningen i Finland, af Suomalainen Lakimiesyhdistys. Modtog A.S. Ørsteds Hædersmedalje i guld 1943 og 1946. Fik sammen med hustruen Christiane Johanne, 4 børn: sønnen Vagn blev direktør, Niels Kommiteret, Bagge Ussing Universitets- og Gymnasielærer, samt datteren Marie Ussing Nylén, der blev badmintonmester og direktør for ekstern tandlæge forskning i USA.