Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk biskop

Født tirsdag den 1. april 1924 i Flynder, Lemvig
Død mandag den 6. juni 2016

Mini-biografi: Var søn af en sognerådsformand, stiftede i gymnasieskolen kendskab til Grundtvig, læste teologi, tog i 1949 kandidateksamen og blev 1955 cand.mag. i kristendomskundskab og historie. Underviste på Blaagaard Seminarium 1949-55, var hjælpepræst ved Jesuskirken i Valby 1951-55, sognepræst i Alslev-Hostrup 1955-62, lektor på Esbjerg Seminarium 1962-68. Blev 1968 afdelingsleder ved Danmarks Lærerhøjskole, var fra 1972 rektor på Th. Langs Seminarium og blev 1979 udnævnt til biskop over Aarhus Stift. Herluf Eriksen blev tildelt adskillige tillidshverv, sad bl.a. som formand for Seminariernes Religionslærerforening, Undervisningsministeriets Fagudvalg for Kristendomskundskab for Seminarierne, Foreningen af Statsanerkendte Privatseminarier, Læseplansudvalget for Kristendomskundskab i Folkeskolen, for repræsentantskabet for EGV-Fonden, bestyrelsen for Folkekirkens Uddannelsesinstitutioner, fællesudvalget angående Kristendomsundervisningen, var medlem af hovedbestyrelsen for Kirkeligt Samfund, Pastoralseminariets direktion, udvalget for en ny præsteuddannelse på Grønland, af Kirkeministeriets udvalg vedrørende kordegneuddannelse, var censor ved Danmarks Lærerhøjskole, medlem af biskoppernes udvalg angående konfirmandundervisning, af Diakonhøjskolens bestyrelse, Esbjerg Seminariums repræsentantskab, Liselund-Fondets bestyrelse, af Den Permanente Arbejdsgruppe angående de Folkekirkelige uddannelsesinstitutioner for præster og af Folketingets Grundlovskomité. Udgav Et grundtvigsk kulturcentrum - Liselund gennem hundrede år, Kirkehistorie til Folkeskolen og Den forsømte Børnelærdom, var redaktør af skolebøger til folkeskole, gymnasium og seminarium, medforfatter til Bibelen - indhold og historie. Blev udnævnt til Kommandør af Dannebrog.