Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk diplomat

Født fredag den 14. marts 1873 i København
Død søndag den 4. maj 1941 i Berlin, Tyskland

Mini-biografi: Var søn af højesteretssagfører Frederik Zahle, blev 1890 student fra Metropolitanskolen, læste jura og tog kandidateksamen 1897, fik år 1900 ansættelse i Udenrigsministeriet. Blev 1904 legationssekretær i Paris, flyttedes året efter til Stockholm, var 1907 sekretær ved den danske delegation på den 2. fredskonference i Haag, blev 1908 legationssekretær i London og udnævntes 1909 til kontorchef i Udenrigsministeriet. Herluf Zahle var i årene 1910-13 chef for ministeriets 2. Departement og sad som formand af udvalget af revision af Danmarks handelstraktater. Blev under 1. verdenskrig chef for Udenrigsministeriets 1. Departement, der behandlede politiske sager. Zahle blev 1919 gesandt i Stockholm, 1924 i Berlin og støttede sammen med den danske regering neutraliteten efter Hitlers magtovertagelse i 1933, men advarede dog i dagene op til 9. april 1940, om muligheden for at tyskerne gjorde alvor af truslen om at angribe. Zahle sad som Danmarks repræsentant i Folkeforbundet og beklædte et år stillingen som præsident, var æresmedlem af Dansk Røde Kors og medlem af den permanente voldgiftret i Haag. Udnævntes til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad, modtog Storkorset og Fortjenstmedaljen i guld samt adskillige hædersbevisninger fra udlandet. Var i London medlem af St James's Club, i Berlin af Sportsclub.