Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk officer og kammerherre

Født søndag den 31. december 1916 i Holbæk
Død onsdag den 27. februar 2008 i Hørsholm

Mini-biografi: Var søn af en oberstløjtnant, blev 1936 student i Helsingør, kom derefter ind ved militæret og blev 1941 premierløjtnant ved fodfolket. Gjorde det sidste år af 2. verdenskrig tjeneste ved Den Danske Brigade i Sverige. Herman Berg blev 1947 udnævnt til kaptajnløjtnant, gennemgik hærens generalstabskursus, var derefter i hærstaben i årene 1949-55, blev kaptajn 1950 og var adjudant hos hærchefen i fem år. Blev 1955 kompagnichef ved Den kongelige livgarde, opholdt sig et år på NATO Defense College i Paris og blev 1958 sektionschef i Hærstaben, udnævntes året efter til oberstløjtnant. Berg blev samme år udstationeret ved NATOs militære kommando for Nordeuropa i Kelsås i Norge, blev ved hjemkomsten 1962 bataljonschef ved Den kongelige Livgarde. Var i to år ved FN's fredsbevarende styrker på Cypern, blev 1965 stabschef ved Den kongelige Livgarde og ved 2. Sjællandske Brigade 1965-68. Blev oberst 1969 og chef for 2. Jyske Brigade, for Region I og Dronningens Livregiment, 1972 Garnisonskommandant i Aalborg 1975 chef for H.M. Dronningens Adjudantstab. Berg var præsident for Danske Soldaterforeningers landsråd og formand for Soldatens og Orlogsgastens Fond. Var Ridder af Dannebrog og Kommandør af 1. grad. Modtog tillige adskillige udenlandske hædersbevisninger fra bl.a. Sverige, Frankrig, Finland og England.