Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2020

Dansk forfatter, grosserer og personal-historiker

Født torsdag den 11. august 1892 i København
Død fredag den 27. juli 1962 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en malermester, tog handelseksamen fra Nehms institut, arbejdede derefter som korrespondent, afdelingschef og forretningsfører i forskellige foretagender, åbnede i 1928 egen grossistforretning i kontorartikler i Aarhus. Herman Friis var tidligt blevet engageret i kristent ungdomsarbejde og udførte i mere end 25 år førergerninger i FDF samt KFUM, trak sig tilbage i 1934 som divisionschef. Havde studeret slægts- samt personalhistorie og var allerede i 1922 medudgiver af Familien Friis-Petersen og dens Forfædre. Et genealogisk Slægtsregister. Udgav i 1928 Kirurg og Parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn og hans Efterkommere, 1932 Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efterkommere. Var i 1938 med til at udgive personregister til Aarhus Stifts Årbøger 1908-37, leverede 1939 personalhistoriske bidrag til Aarhus Katedralskoles Historie, 1941 til Embeds- og bestillingsmænd i Aarhus. Koncentrerede sig herefter om sit hovedværk: en fortegnelse over studenter fra Københavns Universitet 1479-1880 med identifikation og litteraturhenvisninger om hver enkelt, fortsatte med fortegnelser over danske, norske og holstenske studenter ved udenlandske universiteter, som blev trykt i forskellige årgange i Personalhistorisk Tidsskrift, desuden kom fortegnelser over seminarister fra samtlige seminarier, dimittender fra danske skolelærerseminarier samt privatisterne. Friis blev som tak for sit store arbejde, udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Gladsaxe Kirkegård 2020
© www.gravsted.dk (foto:thoff)