Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, grosserer og personal-historiker

Født torsdag den 11. august 1892 i København
Død fredag den 27. juli 1962 i Aarhus

Mini-biografi: Var søn af en malermester, tog handelseksamen fra Nehms institut, arbejdede derefter som korrespondent, afdelingschef og forretningsfører i forskellige foretagender, åbnede i 1928 egen grossistforretning i kontorartikler i Aarhus. Herman Friis var tidligt blevet engageret i kristent ungdomsarbejde og udførte i mere end 25 år førergerninger i FDF samt KFUM, trak sig tilbage i 1934 som divisionschef. Havde studeret slægts- samt personalhistorie og var allerede i 1922 medudgiver af Familien Friis-Petersen og dens Forfædre. Et genealogisk Slægtsregister. Udgav i 1928 Kirurg og Parykmager i Aarhus Ole Hansen Ravn og hans Efterkommere, 1932 Kannik i Ribe Niels Torkilsen Lym og hans Efterkommere. Var i 1938 med til at udgive personregister til Aarhus Stifts Årbøger 1908-37, leverede 1939 personalhistoriske bidrag til Aarhus Katedralskoles Historie, 1941 til Embeds- og bestillingsmænd i Aarhus. Koncentrerede sig herefter om sit hovedværk: en fortegnelse over studenter fra Københavns Universitet 1479-1880 med identifikation og litteraturhenvisninger om hver enkelt, fortsatte med fortegnelser over danske, norske og holstenske studenter ved udenlandske universiteter, som blev trykt i forskellige årgange i Personalhistorisk Tidsskrift, desuden kom fortegnelser over seminarister fra samtlige seminarier, dimittender fra danske skolelærerseminarier samt privatisterne. Friis blev som tak for sit store arbejde, udnævnt til Ridder af Dannebrog.