Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk udvandringschef, overretssagfører og politiker

Født onsdag den 25. januar 1888 i København
Død søndag den 22. juni 1941 i København

Mini-biografi: Var søn af en viceskoleinspektør, blev i 1906 student, læste derefter jura, tog kandidateksamen i 1912. Fik straks efter ansættelse på avisen Vort Land, blev i 1914 sekretær ved det danske gesandtskab i Konstantinopel og 1917 redaktionssekretær ved Nationaltidende, fik i 1919 beskikkelse som overretssagfører. Interesserede sig for politik, var en del af konservatives ungdomsbevægelse, opstillede til valg i Nakskov-kredsen i 1920, var ledende senior i Studenterforeningen 1922-23 og valgtes i 1924 til folketinget i Hjørring amt, faldt 1929, genvalgtes 1932, men forlod tinget i 1939. Fulgte i starten af karrieren grev Bent Holstein, siden John Christmas Møller. Hans Frederik Ulrichsen havde sit virke ved trafik- og turistvæsen, var medstifter af samt medlem af bestyrelsen for Dansk Trafikforening, medlem af Turistforeningens bestyrelse, 1929-35 konsulent for denne, var medlem af jernbanerådet og trafikkommissionen samt generalkommissær for turistudstillingen i 1938. Blev året efter udnævnt til chef for Statens Udvandringskontor. Var i 1927 dansk delegeret ved den interparlamentariske handelskongres i Rio de Janeiro, blev formand for Den Interparlamentariske Unions kommission vedrørende intellektuelt samarbejde, sekretær for De danske armeniervenner og efterfulgte Åge Meyer Benedictsen som formand. Skrev bl.a. bøgerne De nye Lande samt Tyrkiet under Verdenskrigen. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.