Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og kunstsamler

Født mandag den 27. maj 1861 i København
Død mandag den 17. december 1945 i Klampenborg

Mini-biografi: Var søn af en grosserer, fik en handelsuddannelse i grossererfirmaet Beckett & Meyer, blev 1884 leder af gødningsforretningen. Blev 1897 forretningsfører og siden administrerende direktør, da firmaet fik fælleskontor med Fredens Mølle og Dansk Svovlsyre- og Superphosphat-Fabrik. Udtrådte 1913 på grund af uoverensstemmelser, men kom tilbage 1921 da selskabet på grund af fejlinvesteringer havde lidt store tab. Sad resten af livet som medlem og i 7 år som formand for bestyrelsen. Herman Heilbuth fik også sæde i bestyrelsen for Dampskibsselskabet Vesterhavet, i Københavns havnebestyrelse og i Landmandsbankens bankråd og bestyrelse. Tabte ved bankens sammenbrud sin kostbare malerisamling og det meste af sin formue, kom i søgelyset ved en undersøgelse af bankens forhold, men havde ingen skyld i krakket. Heilbuth blev 1912 medlem af Grosserer-Societetets komité, valgtes 1914 af den radikale regering til at sidde i den overordentlige kommission og blev medlem af en række af dens nævn og udvalg. Grosserer-Societetet var utilfreds med kommissionens beslutninger og angreb Heilbuth, der så trak sig ud af Grosserer-Societetets komité, men blev siddende i kommissionen. Deltog 1905 sammen med Ove Rode og C. Th. Zahle i dannelsen af Det Radikale Venstre, kom i landsforbundets hovedbestyrelse og ledede gennem 17 år partiets kontor.