Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, historiker og museumsinspektør

Født mandag den 7. januar 1878 i København
Død fredag den 16. august 1963 i Frederiksborg

Mini-biografi: Var søn af en klaverfabrikant, tog 1895 præliminæreksamen og blev assistent ved Københavns overpostmesterembede, i 1901 fuldmægtig, statsansat, virkede som postekspedient i Fredericia og i København, blev 1923 postkontrollør. Gjorde tjeneste i generaldirektoratet, var bibliotekar ved post- og telegrafbiblioteket, hovedarkivar og til 1948 inspektør ved Dansk post- og telegrafmuseum. Henning Hjorth-Nielsen fik åbnet afdelingen for telegrafvæsen og omorganiserede museets postale afdeling. Var redaktør af Det danske Post- og Telegrafvæsen I-IV, udgav 1936 Den svenske Post gennem Danmark og den dansknorske Post gennem Sverige i Tiden før 1735. Interesserede sig for flere fag og udgav Københavns Slagterlaug 1451-1926, Københavns Bagerlaug og Københavns Bryggerlaug. Skrev biografier og fortegnelser over jurister, kom 1919 i bestyrelsen for Samfundet for dansknorsk genealogi og personalhistorie, blev 1928 redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift, varetog stillingen i 20 år og udnævntes efter afgangen til æresmedlem af samfundet. Fremstillede sammen med redaktøren af juridisk stat, kontorchef Arild Falk-Jensen, fembindsværket Candidati og examinati juris 1736-1936, Candidati politices 1852-1936 og Candidati actuarii 1922-36, der udsendtes 1954-59. Hjorth-Nielsen var medredaktør af Kommunal Aarbog, af stednavneudvalget, redaktør af Frimurermatriklen og korresponderende medlem af Norsk slekthistorisk forening og Genealogiska samfundet i Finland. Modtog Hielmstierne-Rosencrone medaljen og var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.