Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk højesteretsdommer

Født mandag den 5. marts 1855 i Aabenraa
Død tirsdag den 25. august 1931 i Luzern (Lucerne), Schweiz

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev student fra Aarhus Latinskole 1872, læste jura og tog kandidateksamen 1877. Blev 1879 ansat som fuldmægtig ved Hasle og andre herreder. Hilmar Lunn blev 1886 auditør i Hærens og Flådens fælles auditørkorps, siden ansat ved 8. Regiment, 3. Dragonregiment og 3. Artilleriafdeling, flyttedes 1890 til Københavns Garnisonsjurisdiktion og artilleriet, kom 1891 uden for nummer og fik 1893 sin afsked. Sad fra 1892 som konstitueret assessor i Københavns Kriminal- og Politiret, blev 1893 kongeligt udnævnt, 1907 assessor i Landsover- samt Hof- og Stadsretten, 1912 assessor i Højesteret og fik 1919 titel af dommer. Lunn var i årene 1905-08 formand for Frederiksberg Værgeråd, blev 1908 udfyldningsmand for de borgerlige medlemmer af Overkrigsretten, 1912 medlem af Overkrigsretten, 1919 af Retsplejeudvalget, 1925 af Overfredningsnævnet. Sad som medlem af Frederiksberg Fattigkommission og var formand for bestyrelsen for Frederiksberg Fødehjem. Udnævntes 1905 til Ridder af Dannebrog, 1913 til Dannebrogsmand, blev 1920 Kommandør af 2. grad og 1924 Kommandør af 1. grad af Dannebrog.