Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk skovrider

Født onsdag den 13. februar 1867 på Frederiksberg
Død mandag den 22. oktober 1945 i Taarbæk

Mini-biografi: Var søn af en prokurator, interesserede sig for skov og natur, blev forstkandidat 1889, tog en juridisk eksamen 1892, beskæftigede sig herefter i fire år med godsadministration og planlægningsarbejder på Marienborg gods på Møn. Blev 1896 knyttet til statsskovbruget, først som skovfoged i Jægersborg hegn og 1907 som skovrider på Sorø Akademis 2. distrikt, havde tillige tilsyn med universitetets skove. Knud Helge Mundt fik fra 1924 også tilsynet med de private skove i Sorø og Præstø amter. Beskæftigede sig i foredrag og afhandlinger med emner som skovens betydning for samfundet og udnyttelse af skovens stødbrænde. Skrev adskillige artikler om skovbrugets bogføring og regnskab, for at skaffe talmateriale til belysning af den økonomiske konsekvens af det arbejde, der udførtes i skovene. Fulgte med i europæisk litteratur om skovbrug og foretog adskillige studierejser. Mundt gik stærkt ind for dauerwald-bevægelsen, der foreslog stærk tyndingshugst i de ældre bevoksninger så man fik forøget vækst og en sundere jordbund. Sad som medlem af bestyrelsen for Forstlig diskussionsforening, var censor ved skovbrugseksamen 1908-14, medlem af Dansk skovforenings repræsentantskab, korresponderende medlem af Finska forst samfundet, æresmedlem af Royal English Forestry Society. Mundt modtog Svensk Skogsvårdsförenings erindringsmedalje, fik titlen Ridder af Dannebrog 1927 og blev Dannebrogsmand 1936.