Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk jurist og docent

Født tirsdag den 30. juni 1868 på Frederiksberg
Død torsdag den 5. juli 1934 i Fjenneslev, Sorø

Mini-biografi: Var søn af en justitsråd, blev 1885 student fra Metropolitanskolen, studerede en tid romansk filologi, rejste nogle år til udlandet og ernærede sig som korrespondent til forskellige blade, begyndte ved hjemkomsten at læse jura og tog 1898 embedseksamen. Tog på studieophold til forskellige udenlandske universiteter og forsvarede 1901 afhandlingen Begrebet Interesse i Læren om Forsikring Et Bidrag til Skadeserstatningslæren, for en doktorgrad. Holger Federspiel udgav derefter Bidrag til Viljeserklæringernes Systematik, tilligemed en særlig Fremstilling af Læren om Reklamation og Dispositionsstillelse i Distancehandelen. Blev 1903 udnævnt til docent, kom ind på nye fagområder som bl.a. romerretten, udgav lærebogen Romerske Retskilder i Udtog og sammen med A.B. Drachmann, en oversættelse af disse kilder. Federspiels videnskabelige hovedværk må siges at være Den internationale Privatret i Danmark. Almindelig Del, tilførte her dansk retslitteraturen værdifuld fremstilling af en disciplin, der ikke havde været tilstrækkeligt opdyrket. Var medudgiver af lovsamlingen Kongeriget Danmarks Love I-II og skrev en del tidsskriftafhandlinger om bl.a. international vekselret. Sad som formand for Dansk ingeniørforenings voldgiftskommission, var tilforordnet toldrådet som juridisk sagkyndig og medlem af industrirådet. Federspiel opholdt sig i årene 1919-25 i London som direktør for erhvervsdrivende selskaber. Var far til minister Per Federspiel.

Solbjerg Parkkirkegård, Frederiksberg 2015
© www.gravsted.dk (foto:fl)