Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forsorgsdirektør, jurist og kommandør

Født onsdag den 18. november 1908 i Kiel, Tyskland
Død onsdag den 28. januar 1987

Mini-biografi: Var søn af en skoleinspektør, blev 1926 student, læste jura og tog kandidateksamen 1932. Blev året efter sekretær i socialministeriet, udnævntes til fuldmægtig 1941 og kontorchef 1948. Interesserede sig for børne- og ungdomsforsorgen og udgav 1948 Børneforsorgen i Danmark, der blev områdets standardhåndbog og jævnligt ajourførtes. Holger Horsten var 1952 på et studieophold til USA, blev 1955 overinspektør for børneforsorgen og overførte med held sine erfaringer til danske forhold. Udnævntes 1958 til direktør for børne- og ungdomsforsorgen, beklædte stillingen til 1979 og blev leder af processen, da børne- og ungdomsforsorgen blev udlagt til amter og kommuner i forbindelse med socialreformen. Horsten sad som formand for børne- og ungdomsforsorgens pædagogiske og økonomiske nævn, for uddannelsesrådet vedrørende uddannelse til børneforsorgspædagog og omsorgspædagog, for Børneforsorgens Pensionskasse, for den danske sektion af Nordisk sammenslutning til værn for børn og unge, var vicepræsident og formand for programkomitéen i International Union for Child Welfare. Havde forståelse for nødvendigheden af at uddanne personalet og tog initiativet til oprettelsen af børneforsorgsseminarierne. Fik bragt danske idéer og dansk støtte til udlandet, bl.a. ved oprettelse af personaleuddannelsesinstitutioner i Tyrkiet og skolehjem i Kenya, hvor en instution bærer navnet Horsten House. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Kommandør af Dannebrog.