Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist og direktør

Født fredag den 9. august 1935 i Tommerup, Assens, Fyn
Død søndag den 6. august 2017

Mini-biografi: Var søn af en gårdmand, blev i 1955 student fra Odense Katedralskole, læste jura og tog i 1961 kandidateksamen fra Københavns Universitet, fik samme år ansættelse som sekretær i Indenrigsministeriet. Blev i 1970 fuldmægtig og året efter udnævnt til topposten som departementschef i Ministeriet for Forureningsbekæmpelse, verdens første miljøministerium. Holger Lavesen virkede i 1962 som manuduktør i offentlig ret ved Københavns Universitet, var 1964-70 lektor i samme og 1970-71 konsulent i administrationsdepartementet. Var tiltroet flere faglige tillidshverv i Danmarks Juristforbund og Akademikernes Samarbejdsudvalg. Sad som formand af bestyrelsen for Danmarks Internationale Studenterkomité, Juristforbundets pensionskasse, Danmarks forvaltningshøjskole, Nordisk administrativt forbund, tilsynsrådet for Sparekassen Bikuben, Hafnia Holding A/S, Statens levnedsmiddelråd samt A/S Dagbladet Politiken. Var næstformand for JP/Politikens Hus, medlem af bestyrelsen for Juristforbundets forlag samt censor ved Aarhus og Københavns universiteter. Blev i 1975 medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Lavesen blev i 1983 af daværende statsminister Poul Schlüter, valgt til arbejdende formand for bestyrelsen for Dansk Olie og Naturgas, blev i 1995 administrerende direktør, fik gjort selskabet til en overskudsforretning og varetog stillingen til sin pensionering i 2001.