Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk overlæge og politiker

Født onsdag den 23. december 1863 i Satrup (Sattrup), Slesvig-Holsten, Tyskland (andre kilder 1865)
Død lørdag den 10. maj 1941 i København

Mini-biografi: Var søn af sognepræst Holger Fr. Rørdam, blev 1881 student, kom 1883 på Testrup højskole og tog medicinsk kandidateksamen 1888. Virkede som reservelæge i marinen og blev 1889 læge ved Maribo amts tvangs- og arbejdsanstalt. Holger Rørdam valgtes til Folketinget 1895 som fælleskandidat for de to venstregrupper, tilhørte først de moderate, meldte sig ud 1899 og tilsluttede sig venstrereformpartiet. Var to år medlem af finansudvalget, kom som den eneste læge i tinget til at spille en rolle ved gennemførelsen af flere love af medicinsk, hygiejnisk og social art, bl.a. lovene om Rigshospitalet, de militære sygehuse, nye sindssygehospitaler og åndssvageanstalter, sundhedsstyrelsens ordning, embedslægevæsenet, apotekervæsenet, jordemodervæsenet, tuberkuloseloven, ulykkesforsikrings-, sygekasse- og fabrikslovene. Var partiets ordfører for toldlovene og blev 1917 udsendt af forsvarsministeriet for at studere hygiejne og kirurgi ved den franske hær. Rørdam havde ved siden af det politiske liv en omfattende virksomhed som læge, blev 1896 korpslæge i søværnet, var 1906-09 overlæge ved Garnisons sygehus, 1911-13 chef for hærens og flådens epidemihospital, 1913 overlæge i søværnet og 1914 stabslæge. Var medlem, siden formand for Arbejdsrådet, konsulent ved Sundhedsstyrelsen og sammen med Carl Lorentzen, i 1901 medstifter af Nationalforeningen til tuberkulosens bekæmpelse. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Bror til geologen Kristian Rørdam.