Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk fabrikant

Født mandag den 26. februar 1866 på Saltø, Karrebæk, Næstved
Død onsdag den 1. februar 1950 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en godsforvalter, kom som 14årig i lære i det nyåbnede firma Carl Flensburg & Sebbelov og avancerede 1892 til prokurist. Blev 1897 medindehaver og den egentlige leder af virksomheden, var en dygtig forretningsmand og firmaet udviklede sig til et af landets førende inden for finere tekstilindustri. Holger Sebbelov valgtes 1910 ind i Tekstilfabrikantforeningens bestyrelse, blev snart næstformand, stod for daglige ledelse af foreningen og valgtes til formand 1918. Havde flere tillidshverv, var bl.a. medlem af Industriforeningens repræsentantskab, af bestyrelsen for Fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk, af Erhvervenes rådgivende udvalg, af bestyrelsen for Teknologisk institut, af Industrifagenes forretningsudvalg, af erhvervsministeriets industriudvalg og af Arbejdsgiverforeningens hovedbestyrelse. Sebbelov deltog gerne i drøftelse af handelspolitiske og socialpolitiske problemer, talte tekstilindustriens sag og ønskede desuden en bredere industripolitisk linie. Måtte på grund af helbredet sige nogle af hvervene fra omkring 1926, blev ved den lejlighed til udnævnt til æresmedlem af Tekstilfabrikantforeningen. Bevarede tilknytningen til tekstilbranchen gennem sit formandskab i Dansk Væveskole, Tekstilindustriens ulykkesforsikring og som bestyrelsesmedlem i den internationale tekstilfabrikantsammenslutning. Sebbelov var sportsmand, dyrkede roning og atletik, var formand for Roklubben Skjold og Dansk forening for rosport og medlem af Dansk idrætsforbunds ordens- og amatørudvalg. Var Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.