Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk landinspektør, officer, forfatter og professor

Født fredag den 28. februar 1862 i Nibe
Død søndag den 27. januar 1929 på Frederiksberg

Mini-biografi: Var søn af en sognepræst, tog 1878 almindelig forberedelseseksamen, læste til landinspektør og var uddannet 1882. Aftjente sin værnepligt, gennemgik 1883-85 officersskolens næstældste klasse og blev 1885 premierløjtnant. Beskadigede under en øvelse sit ene ben, gjorde efter et længere sygdomsforløb, tjeneste i krigsministeriet, blev adjudant men tog 1893 afsked som officer. Holger Vilhelm Nyholm blev nu assistent i landmåling ved Veterinær- og Landbohøjskolen og gennemgik 1893-95 officersskolens stabsafdelings geodætiske kursus. Blev efter professor P.P. Freuchens død, lektor 1895 og 1903 professor i landmåling. Udgav flere lærebøger, som Fejlteori, Opmaalingslære, Instrumentlære, Matematisk Geografi og nogle forkortede udgaver til skov-, have- og landbrugsstuderende. Nyholm var et yderst aktivt medlem af Nymålingskommissionen af 1903, der fremsatte et gennemarbejdet forslag til en nymåling af Danmark, forslaget blev henlagt, men genoptaget 1928 af Geodætisk Institut. Nyholm var i 23 år redaktør af Tidsskrift for Opmaalings- og Matrikulsvæsen og udnævntes 1925 til æresmedlem, var sekretær i undervisningsrådet, medlem af bestyrelsen for Fond til landmænds uddannelse, censor i landmåling ved Polyteknisk læreanstalt, medlem af meterudvalget, formand for Østerlandsmissionen, formand for hovedbestyrelsen for Diakonissestiftelsen, medlem af Mariendal sogns menighedsråd og udvalget til gennemførelse af præstelønningsloven for København og Frederiksberg. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand.