Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk statsgeodæt, seismolog og professor

Født søndag den 13. maj 1888 i København
Død søndag den 21. februar 1993 i København

Mini-biografi: Datter af Alfred Lehmann, blev student 1906 og læste matematik. I 1912 blev Lehmann beregner i Forsikringsselskabet Danmark, men genoptog studierne og blev cand.mag. med matematik som hovedfag. Blev i 1925 assistent i Den danske Gradmaaling, hvor professor N.E. Nørlund planlagde seismiske stationer i København og på Grønland. Lehmann var ikke kendt med seismologi, men medvirkede ved opstillingen af disse seismografer og satte sig ind i faget ved studieophold på udenlandske seismiske stationer. Tog i 1928 magisterkonferens i geodæsi. Blev chef for den seismiske afdeling da Den danske Gradmaaling omdannedes til Geodætisk Institut og udnævntes til statsgeodæt. Tænkte kritisk og selvstændigt, kunne skære ind til problemets kerne samt opstille frugtbare hypoteser. Publicerede sin skelsættende afhandling P i 1936, hævdede heri at der i jordens flydende midte var en lille, fast indre kerne, som afbøjede P-bølger. I de følgende år bekræftede den ene undersøgelse efter den anden hendes hypotese. Efter pensioneringen i 1953 skrev Lehmann en lang række afhandlinger, affødt af besøg i USA samt Canada og bearbejdede her signaler fra underjordiske kernesprængninger på nye elektroniske regnemaskiner. Fortsatte sit arbejde højt op i årene, fik den sidste artikel publiceret i 1987, som 99årig. Var søster til skuespiller Harriet Lehmann.