Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk psykolog

Født onsdag den 2. juni 1926 på Rudbjerggård, Tillitse, Lolland
Død søndag den 20. juli 2003

Mini-biografi: Var søn af en greve, mistede tidligt faderen, flyttede med moderen til Klampenborg og gik på Ordrup gymnasium. Under 2.verdenskrig husede familien modstandsfolk, Iven Reventlow deltog bl.a. i distribution af Dansk Samlings illegale blad Morgenposten og blev sammen med resten af familien anholdt af Gestapo 1945 og indsat i Frøslevlejren, beskrev siden sine oplevelser i bogen Arresteret af Gestapo. Broderen Ludvig Reventlow blev henrettet sammen med bl.a. Kim Malthe-Bruun. Studerede psykologi, blev 1954 magister med speciale i dyre psykologi og fik 1956 tilkendt Københavns Universitets guldmedalje for besvarelsen af spørgsmålet: Om perceptioners udløsende virkning på handletendenser og indstillinger hos mennesker og dyr. Blev tilknyttet A/S Medicinalcos forskningslaboratorium, undersøgte bl.a. psykofarmakologisk inducerede motivationsændringer hos dyr og skrev 1970 sin doktorafhandling, Studier af komplicerede psykobiologiske fænomener. Ydede tillige en speciel indsats i en militærpsykologisk arbejdsgruppe ved udvælgelsen af kommende jagerpiloter, hvilket med stor sandsynlighed har medvirket til at nedbringe ulykker i Flyvevåbnet. Reventlow var lektor ved Psykologisk Laboratorium på Københavns Universitet, medstifter af og siden formand for Stipendiatforeningen, medstifter af Dansk konfliktforskningsgruppe af 1962, initiativtager til amanuensisrådet ved Københavns Universitet, medlem af universitetets konsistorium og en række underudvalg, var censor ved Århus Universitet, Danmarks lærerhøjskole og Danmarks farmaceutiske højskole.