Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk politiker og diplomat

Født mandag den 1. marts 1813 i Aarhus
Død lørdag den 25. januar 1873 i Vedbæk

Mini-biografi: Var søn af en baron, blev 1833 student fra Herlufsholm og derefter ansat som skriver i Admiralitetet, læste samtidig jura og tog 1840 kandidateksamenen. Blev volontør, siden fuldmægtig i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet og fik 1841 titel af kammerjunker. Iver Rosenkrantz blev 1843 auditør i arméen, 1845 assessor og auditør ved søetatens kombinerede ret og 1846 auskultant i Rentekammeret. Var under treårskrigen intendant ved arméen i Flensborg, på Als og Fyn, blev 1852 overauditør, tog 1853 slesvigsk juridiskembedseksamen, udnævntes året efter til byfoged og byskriver i Lemvig samt herredsfoged og skriver i Skodborg og Vandfuld Herreder, var fra 1858 konstitueret udskrivningschef i Korsør og blev 1860 kammerherre. Tog aktivt del i politiske vækkelser: var i Lemvig medstifter og formand for Skodborg-Vandfuld Herreders Landboforening, stiftede i Korsør en vælgerforening for Sorø Amt, fik her sit tilnavn: "den røde baron", tilsluttede sig den politiske alliance Oktoberforeningen og var erklæret antiskandinav. Har beskrevet sin politiske karriere i Nogle efterladte Optegnelser. Rosenkrantz udnævntes 1863 til chargé d'affaires og ministerresident i Italien, gjorde sig uheldigt bemærket og afskedigedes fra udenrigstjenesten 1866, valgtes 1868 til Folketinget og søgte forgæves genvalg et par gange. Var Ridder af Dannebrog. Far til forfatteren Palle Rosenkrantz og kunstmaleren Arild Rosenkrantz.