Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk vekselerer, fabrikant, politiker og etatsråd

Født søndag den 1. november 1818 i København
Død torsdag den 19. juni 1884 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, åbnede som 18årig, sammen med Joseph M. Levin, vekselerfirma i København, trådte 1848 ud af firmaet og blev vekselmægler. Forretningen blev 1874 overtaget af Ad. J. Levin. Isaac Wulff Heyman skabte sig en anselig formue, som blev yderligere forøget ved investeringer i ejendomshandler, byggeforetagender og forskellige industrielle virksomheder. Anlagde i 1853, sammen med sin far bryggeriet Svanholm, drev det resten livet og udvidede med bl.a. en øl-pavillon, det blev 1891 en del af De forenede Bryggerier. Heyman anlagde desuden den kemiske fabrik Sophiehaab, var en tid medejer af Christianshavns Dampmølle, overtog 1878 sammen med C.A. Olesen Roeskilde Spritfabrik, der blev omorganiseret samt moderniseret og i 1881 blev en del af De danske Spritfabrikker. Heyman sad som formand for Københavns grundejerforening, var 1862 medstifter af Industribanken, sad i repræsentantskabet til 1880, de tre sidste år som formand. Var 1871-80 medlem af Københavns borgerrepræsentation, var som medlem af den jødiske menighed yderst virksom, var bestyrelsesmedlem i mange af menighedens velgørende foreninger og skænkede noget af sin formue til velgørende formål, indstiftede flere legater og oprettede to stiftelser. Fik titel af kommerceråd og etatsråd, blev udnævnt til Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand. Var halvbror til Philip W. Heyman.