Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk officer og tekniker

Født fredag den 28. juli 1820 i København
Død torsdag den 29. april 1897 i København

Mini-biografi: Var søn af en generalmajor, blev som 10årig landkadet, 1835 sekondløjtnant à la suite i infanteriet, gennemgik den militære højskole og gjorde som premierløjtnant tjeneste ved ingeniørtropperne samt bygningsvæsenet. Deltog som kaptajn i fægtningen ved Bov, 1849 ved Fredericia og 1850 i forsvaret af Frederiksstad. Medvirkede som ledende officer ved udarbejdelse af forslag til befæstningsanlæg ved Københavns søbefæstning. Genoptog forsøg med mørtelprøver ved Prøvestenens anlæggelse, byttede træ ud med beton, prøvede med held at beskyde det, hvorefter man brugte beton til andre forter og ingeniørkorpset derved kom forud for udviklingen i udlandet. Jacob Ernst blev 1864 major, året efter oberstløjtnant à la suite samt chef for højskolen. Var medlem af hærlovskommissionen og i tre år folketingsmand for Odense amt. Udnævntes 1867 til oberst samt chef for officersskolen, blev 1870 chef for 1. ingeniørdirektion, 1877 general og generalinspektør for ingeniørtropperne samt chef for korpsets øvrige afdelinger. Tog 1890 afsked med generalløjtnants karakter, blev 1891 formand for Foreningen af Officerer uden for tjeneste, 1896 for Foreningen for Sjællands Stift til Forsvarssagens fremme, var udenlandsk medlem af Det Kongelige Svenske Krigsvidenskabsakademi. Modtog Storkorset, blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og Kommandør af 1. grad. Var far til C.F.S. Ernst samt Louis Ernst.