Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forpagter

Født torsdag den 25. april 1844 på Skærsø, Syddjurs
Død fredag den 25. oktober 1912 på Skærsø, Syddjurs

Mini-biografi: Var søn af landmand og politiker Lauritz la Cour, modtog undervisning på sin onkels kostskole på Margrethelund i årene 1852-60. Lærte praktisk landvæsen på fødegården, gik et år på Arresødal Højskole hos sin bror og rejste derefter til Skotland for at lære mere om landbrug. Forpagtede i 1867 Skærsø sammen med sin bror Niels, 1871 købte de gården og i 1873 overdrog Niels sin del til broderen Jørgen, der derefter til sin død i 1898 var medejer af Skærsø. I 1884 oprettedes et centrifugemejeri på gården, som siden blev drevet som fællesmejeri. Jacob la Cour var som sin far foregangsmand, interesserede sig især for plantningssagen, tilplantede 1874-90 omkring 240 tønder land, indgik 1897 med hele det tilplantede areal i Hedeselskabet og tog fredskovsforpligtelse på det. Tegnede i 1898 aktier i Ebeltoft-Trustrup Jernbane for det eksproprierede areal samt for et kontant beløb, Skærsø Jernbanestation blev siden opført 400 alen fra gården. Jacob la Cour blev i 1903 eneejer af gården, var medlem af Dråby sogneråd, sad de første 3 år som formand, var i flere år medlem af sundhedskommissionen, sne-foged og hegn-synsmand. Var gift to gange og blev far til 14 børn.