Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør

Født onsdag den 22. januar 1936 i København
Død torsdag den 19. september 2013

Mini-biografi: Var søn af en overlæge, blev i 1954 student fra Øregård Gymnasium, læste derefter jura på Københavns Universitet og tog kandidateksamen i 1960. Fik samme år ansættelse i Indenrigsministeriet, var 1962-65 deltidsbeskæftiget ved Københavns Amt og gjorde fra1964-tjeneste i Indenrigsministeriets sundhedsafdeling. Jacob Tørning fungerede som kontorchef fra 1971, blev endelig udnævnt i 1976, var fra 1983 administrativ direktør ved Statens Seruminstitut og fra 1989, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen. Blev tildelt flere tillidsposter, var bl.a. tilsynsførende ved Hospitalslaborantskolen samt Ergoterapeutskolen, næstformand for sundhedsvæsenets patientklagenævn, formand for Uddannelsesnævnet for sundhedsvæsenet, leder af sundhedsprioriteringsudvalgets sekretariat, medlem af den sociale uddannelseskommission, af Nordisk Socialpolitisk Komité, af bestyrelsen for Nordiska Hälsovårdshögskolan i Göteborg, af det Faglige Landsudvalg for Sundhedsvidenskabelige Uddannelser, af Ældrekommissionen, bestyrelsen for Danmarks Sygeplejehøjskole, for Fysioterapeutskolen i København, for Dansk Institut for Sundheds- og Sygeplejeforskning, af socialforskningsrådet, bestyrelsen for de sociale højskoler, alkohol- og narkotikarådet samt Jurist- og Økonomforbundets repræsentantskab, sad fra 2002 tillige som medlem af ældrerådet i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tørning skrev flere artikler om sundhedspolitiske spørgsmål i faglige tidsskrifter og underviste ved Institut for Almen Medicin samt Socialmedicinsk Institut på Københavns Universitet og ved faglige organisationers videreuddannelseskurser. Blev udnævnt til Ridder af 1. grad af Dannebrog.