Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk stadsingeniør og direktør

Født søndag den 1. februar 1891 i Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk
Død lørdag den 30. december 1978 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en proprietær, læste til ingeniør og blev i 1913 cand.polyt. som bygningsingeniør. Fik straks efter ansættelse ved DSB's baneanlæg på Bornholm og arbejdede i året 1916-17 ved G.A. Hagemanns plantager og fabrikker på Skt. Croix. Jørgen Rastrup blev ved hjemkomsten, kommuneingeniør samt bygningsinspektør for Lyngby-Tårbæk Kommune, var fra 1919 direktør for Lyngby-Nærum banen og baneteknisk tilsynsførende, blev i 1951 stadsingeniør og varetog stillingen til 1961. Fik tildelt adskillige tillidsposter, sad bl.a. som teknisk sagkyndig for overlandvæsenskommissioner samt landvæsenskommissioner, var sekretær for Fuursø-Møllestrøm l/S, censor ved polyteknisk læreanstalt, medlem af hovedbestyrelsen for Dansk Ingeniørforening, af bygningskommissionen, Københavns trafikkommission, statens vejreguleringsudvalg, vejlovsudvalget, Københavns egnens byudviklingsudvalg, Dansk Arbejdes Københavns udvalg, landbrugsministeriets vandløbslov-udvalg, statens vandløbsråd og tilsynsrådet for statens vejlaboratorium. Var næstformand for Dansk Byplanlaboratorium, af bestyrelsen for Nordisk Vejteknisk Forbund, formand for bestyrelsen for Geoteknisk Institut samt styrelsen for betonvarekontrollen, formand for The executive board of International Water Supply Associations danske nationalkomité samt formand for og siden æresmedlem af Historisk-Topografisk Selskab for Lyngby-Taarbæk Kommune. Rastrup skrev flere tidsskriftartikler om kommunaltekniske emner, som byplanlægning, trafik samt spildevandsrensning og fik udgivet skrifter vedrørende historisk-topografiske emner. Holdt gæsteforelæsninger ved Danmarks Tekniske Højskole samt Norges Tekniske Højskole. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog.