Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk søofficer og ekspeditionsleder

Født tirsdag den 24. juli 1849 i Flensborg, Tyskland
Død tirsdag den 24. november 1936 i København

Mini-biografi: Var søn af en købmand, blev 1871 sekondløjtnant, 1873 premierløjtnant, var 1877 på undersøgelsesrejse til Sydgrønland, siden leder af flere undersøgelses- og opmålingsekspeditioner i Grønland fra Egedesminde til Frederikshåb. Kortlagde 800 km af Grønlands hidtil næsten ukendte vestkyst, indlandet, fjordene og indlandsisen var totalt ukendt på den tid. Jens Bildsøe fortsatte med at kortlægge Grønland, foretog en vandring ind over indlandsisen med trækslæder, gennemførte moræneundersøgelser, opmålinger og tegninger af isen, nåede nogle bjergtoppe (nunatakker), omkring 70 km fra isranden, hvoraf den største ragede 1543 m over havet, de blev navngivet J.A.D. Jensens Nunatakker. Bildsøe ledede i årene 1881-83 den militære opmåling i de danske farvande, tog derefter igen til Grønland, opmålte kysten mellem Godthaab og Holsteinsborg og tog ind på indlandsisen for at undersøge nunatakkernes vegetation. På én af ekspeditionerne var forfatteren Walter Christmas og grønlandsforsker C.H. Ryder blandt deltagerne. Bildsøe blev 1886 kaptajn, året efter kontorchef i Marineministeriet, 1889 navigationsdirektør og 1901 kommandør. Udgav bl.a. Grundrids af Læren om Ebbe og Flod, Lærebog i Navigation og Nautisk Almanak, var medlem af Det Kongelige Danske Geografiske Selskabs bestyrelse og af kommissionen for navigationseksamen. Blev Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. grad og bar flere udenlandske ordener.