Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk højesteretssagfører

Født torsdag den 7. juli 1881 i København
Død søndag den 13. maj 1956 i København

Mini-biografi: Var søn af en sagfører, blev student fra Borgerdydskolen i København i 1899, læste derefter jura og tog kandidateksamen i 1906, fik 1909 bestalling som overretssagfører og blev i 1926 højesteretssagfører. Jakob E. Gelting blev tildelt adskillige tillidshverv, sad i to år som medlem af Sagførerrådet for 1. kreds, var medlem af kredsbestyrelsen for Sagførersamfundets 1. kreds, af Sagførerrådet, formand for Sagførernævnet samt for bestyrelsen for Højesterets-skranken fra 1944, kasserer for Danske Skibsrederes understøttelsesfond, var medlem af Skiftekommissionen for Kalundborg og Omegns Bank, af Retspleje-udvalget, Konkurslov-kommissionen af 1930, af bestyrelsen for P. Carl Petersens Fond, P. Carl Petersens Kollegium, Helbredelsesfondet, foreningen Fængselshjælpen, var medlem af Komitéen for Akts. Burmeister & Wains Afviklings-afdeling og af bestyrelserne for Dansk Forening for International Søret, Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Akts. Dunlop Rubber Co., E F Esmann Aktieselskab, Aktieselskabet Kemidroga, Nordisk Kaffe Kompagni, Det Forenede Oliekompagni, Dampskibsselskabet Vendila, Øresø fabrikken, Plums Handels Aktieselskab m.m. Var far til professor Jørgen Gelting.