Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, filolog, lektor og professor

Født torsdag den 29. april 1937 på Frederiksberg
Død fredag den 24. september 1982 i Blovstrød, Allerød

Mini-biografi: Var søn af en økonomidirektør, blev 1955 nysproglig student fra Niels Steensens gymnasium og i 1962 cand.mag. i klassisk filologi fra Københavns Universitet, var fra 1966 amanuensis. Jan Pinborg interesserede sig for middelalderens lingvistiske eller sprogfilosofiske teorier, som bygger på Aristoteles' logiske skrifter og var især optaget af Boethius de Dacia samt dennes lære om betydningsmåder. Blev i 1967 lektor i filosofi og forsvarede samme år sin disputats Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter, der omhandler Modi significandi-skolens opblomstring i 1200-tallet samt reaktionen på den i det følgende århundrede, for en doktorgrad. Skrev siden flere analyser samt kritiske udgaver i bl.a. tidsskrifter og fremlagde adskillige glemte afsnit af europæisk åndshistorie, udgav en lille præcis oversigt over sprogfilosofiens historie fra 900- til 1400-tallet i Logik und Semantik im Mittelalter samt en del special-studier over antikke sprogteorier, som de middelalderlige direkte eller indirekte bygger på, var tillige udgiver eller medudgiver af kritiske udgaver af logiske eller lingvistiske skrifter. Pinborg fik titel af professor i 1973, sad i universitetets fakultetsråd, var bestyrer for institut for græsk og latinsk middelalderfilologi, formand for Dansk Selskab for Oldtids- og Middelalderforskning, var medlem af Videnskabernes Selskab samt flere andre danske og udenlandske lærde selskaber.