Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk søofficer og guvernør

Født mandag den 22. december 1823 i Farum
Død tirsdag den 23. maj 1893 i København

Mini-biografi: Var søn af kommandør H.G. Garde og valgte som sin far søofficersgerningen. Blev sekondløjtnant i 1844 og premierløjtnant 1851. Afgik fra aktiv tjeneste i 1857 med grad af kaptajnløjtnant og udnævntes til orlogskaptajn af reserven 1869. Blev skibschef for et handelsskib på rejse til Kina og Australien 1857-59, havnekaptajn for Københavns havn 1860. Varetog denne stilling i 12 år og stod herunder for anlæggelsen af Revshaleøen samt fornyelse af Knippelsbro. I 1872 udnævntes Janus Garde til generalguvernør for de Dansk-Vestindiske Øer og gennemførte her betydelige projekter, blandt andet etableringen af et fælles sukkerkogeri til ophjælpning af øernes skrantende rørsukkerproduktion. Da der i oktober 1878 udbrød alvorlige uroligheder blandt arbejdsløse landarbejdere på Sankt Croix fik Garde genoprettet ro og orden ved hjælp af en styrke på kun 50 soldater. Gardes håndtering af urolighederne vakte nogen kritik i Danmark - en kritik, som senere er blevet betragtet som uberettiget. Afgik fra guvernørposten i 1881 og levede derefter i København. Virkede i sit otium til fremme af dansk fiskeri og lystsejlads og var desuden medlem af bestyrelsen for Store nordiske Telegrafselskab. Kammerherre og Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen.