Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk nationaløkonom og professor

Født fredag den 17. august 1821 i København
Død onsdag den 28. februar 1877 i København

Mini-biografi: Var søn af en premierløjtnant, blev 1840 student fra Metropolitanskolen 1840, læste jura og latin, tog teoretisk og praktisk embedseksamen i begge fag 1845, blev derefter volontør i Rentekammeret. Var 1848 udsendt som medhjælper ved Nørrejyllands Stænderforsamlings sekretariat, blev året efter udnævnt til fuldmægtig i kontoret for skattesager, der hørte under Finansministeriet. Julius Benzon-Buchwald fik 1851 et studielegat og rejste til udlandet for at studere statsforvaltning. Holdt siden forelæsninger ved Københavns Universitet, stillede op i en konkurrence om et professorat og blev 1856 udnævnt til professor i nationaløkonomi og statistik. Var fra 1862 og til sin død chef for Revisionsdepartementet. Benzon-Buchwald var medstifter, siden medlem af direktionen i livsforsikringsselskabet Hafnia og sad i Landmandsbankens første bestyrelse. Som nationaløkonomisk forfatter leverede Benzon-Buchwald nogle enkelte velskrevne bidrag til spørgsmål om bl.a. beskatningsforholdene og guldmøntsystemet, udgav 1868 det lille hæfte Er Skattebyrden stor i Danmark, eller kan Landet taale at bære flere skatter. Blev 1866 Ridder af Dannebrog.