Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk direktør og kammerherre

Født tirsdag den 31. oktober 1854 i København
Død tirsdag den 3. maj 1927 i København

Mini-biografi: Var søn af kommandør J.C. Tuxen og næstældst af 13 børn, blev som 18årig sekondløjtnant, året efter premierløjtnant, rejste til England og studerede skibsbyggeri samt maskinvæsen ved The Royal Naval College i Greenwich i årene 1874-77. Tog 1880 afsked fra Søofficerskorpset, blev ansat som underdirektør for skibsbygning og maskinvæsen på Orlogsværftet, forfremmedes 1895 til direktør. Jean Charles Tuxen varetog med stor dygtighed, teknisk viden og organisationstalent sin stilling, ledede bygningen af flådens materiel til sin afsked 1920 og blev udnævnt til kammerherre. Tuxen sad som medlem eller formand for adskillige bestyrelser vedrørende skibsbygning, søforsikring og rederivirksomhed. Var bl.a. formand for Skibshypotekbankens Kontrolkomité for Skandinavien, for Begravelseskassen for Søværnets Embeds- og Bestillingsmænd samt Underofficerer, medlem af Bestyrelserne for Det forenede Dampskibs-Selskab, for The Siam Electricity Co. ltd. samt formand for Det danske aeronautiske Selskab. Fik også tildelt flere tillidshverv inden for det offentlige, var bl.a. medlem af Industrirådets repræsentantskab og Overskibstilsynet, sad som formand for Københavns kommunale Vælgerforening og var medlem af Kommunalbestyrelsen. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. og 1. grad, modtog Fortjenstmedaljen i guld, den Italienske Krone Orden, Norges St. Olavs Medalje, Sveriges Nordstjerne Orden, den Preussiske Røde Ørns Orden og Ruslands St. Stanislaus Orden.