Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk jurist

Født torsdag den 19. november 1744 på Sørum, Romerike, Akershus, Norge
Død lørdag den 13. februar 1802 i København

Mini-biografi: Var søn af en kvartermester, bror til Christian Colbiørnsen, blev 1760 student fra Christiania Katedralskole, studerede derefter teologi på Københavns Universitet. Skiftede nogen tid efter til jurastudiet og tog 1770 juridisk eksamen. Jacob Edvard Colbiørnsen blev samme år højesteretsadvokat, 1772 udnævnt til overordentlig professor i lovkyndighed ved Københavns Universitet. Fik gennemført en adskillelse fra romerretten, så dansk ret blev et selvstændigt hele, skrev flere forelæsninger over dansk ret på latin. Erhvervede 1774 den juridiske doktorgrad på afhandlingen de dominio minus pleno, blev samme år ekstraordinær assessor i Højesteret, udnævntes året efter til justitsråd og opnåede kongeligt løfte om at blive medlem i det juridiske fakultet ved første vakance. Fik 1776 opgaven at være generalauditør ved Søetaten, udarbejdede i den anledning flere betænkninger om det neutrale flags rettigheder og fremlagde forslag om justitsens pleje ved Sø-Militæretaten. Blev 1781 etatsråd, 1784 konferensråd, 1787 justitsdeputeret i Rentekammeret. Sad som medlem af den kongelige kommission angående landbovæsenet og sluttede sig til Reventlows og sin broders planer, sad i finanskommissionen og kommissionen, der skulle fremlægge forslag til ny straffelov. Blev 1799 justitiarius i Højesteret, var medlem af direktionen for Sø-assurancekompagniet, af bestyrelsen for det Classenske agerdyrkningsseminarium, for det Arnamagnæanske legat og medlem af Videnskabernes Selskab.