Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2023

Dansk læge, forsker og direktør

Født onsdag den 19. december 1906 i København
Død lørdag den 20. september 1980

Mini-biografi: Var søn af professor H.J. Bing, blev i 1924 student og tog 1931 medicinsk kandidateksamen. Videreuddannede sig på studierejser i England og forsvarede 1936 sin disputats: Studies on Proteinuria for doktorgraden. Jens Bing virkede 1937-40 som reservelæge på Kommunehospitalet, var 1931-41 assistent ved Københavns Universitets fysiologiske institut og derefter lektor i almindelig patologi samt leder af det patofysiologiske laboratorium på universitetets institut. Fik 1941 specialistanerkendelse i intern medicin, 1947 i klinisk kemi og laboratorieteknik, var 1941-45 censor i biokemi og fra 1947 konsulent ved A/S Ferrosan. Måtte som jøde flygte til Sverige under 2. verdenskrig og opholdt sig 1943-45 på Karolinska Instituttet i Stockholm. Blev i 1955 direktør for medicinsk afdeling på Københavns Universitets institut for eksperimentel medicinsk og kirurgisk forskning. Bing sad som formand for Selskab for teoretisk og anvendt Therapi, for de lægevidenskabelige forskningskomitéer, var medstifter af og formand i bestyrelsen for Dansk Selskab for Lægevidenskabens Teoretiske Fag, medlem af Sundhedsstyrelsens § 14-udvalg, af bestyrelsen for Medicinsk Selskab i København, af Dansk Selskab for klinisk Kemi og Laboratorieteknik, Scientific Council on Hypertension of the International Society of Cardiology og af forskningsrådenes arbejdsgruppe vedrørende forsøgsdyr. Modtog Klein-prisen og August H. Jensen-prisen. Far til Elin Bing og Erik Henriques Bing.