Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk departementschef

Født torsdag den 11. september 1890 i Nimtofte, Djursland
Død lørdag den 16. juni 1962 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en provst, blev i 1908 student fra Aarhus katedralskole, læste jura, tog kandidateksamen i 1914 og blev sagførerfuldmægtig. Fik samme år indkaldelse til militærtjeneste ved sikringsstyrken og blev under 1. verdenskrig uddannet til sekondløjtnant i fodfolket. Fik i 1917 ansættelse i landbrugsministeriet, blev i 1919 sekretær samt overretssagfører, udnævntes i 1927 til fuldmægtig, blev 1931 ekspeditionssekretær og året efter kontorchef 1932. Jens Christian Mogensen blev i 1940 direktør for ministeriets erhvervsdirektorat og i 1946 departementschef for erhvervsdepartementet. Sad som medlem af bestyrelsen for statens kornkontor, af det erhvervsøkonomiske råds arbejdsudvalg samt af udvalget vedrørende varetilførsler. Var med til at afvikle erhvervslivets restriktioner og tilrettelægge landbrugsordningen, der skulle støtte dansk landbrug i perioden, indtil Danmark blev medlem af EF. Var grundtvigianer og i flere år medlem af Vartovs menighedsnævn, var hovedkasserer i Københavns Understøttelsesforening, medlem af Københavns Socialfilantropiske Boligselskabs samt Filadelfias bestyrelser, sad i Københavns Sønderjyske Forenings bestyrelse, i Grænseforeningens hovedbestyrelse og var medlem af Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945. Mogensen udgav Den frie Fattigforsorg i København og Københavns Understøttelsesforenings Historie 1874-1924 i 1924 samt Københavns Understøttelsesforenings 60-Aars Jubilæum. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand og til Kommandør af 2. grad.