Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2022

Dansk direktør

Født fredag den 24. marts 1871 i Skovgårde, Nørager, Norddjurs
Død søndag den 27. november 1938 i Gentofte

Mini-biografi: Var søn af en hotelejer, tog præliminæreksamen og blev derefter ansat på herredskontor i Mariager og Terndrup, siden på et sagførerkontor i København. Læste jura og tog kandidateksamen 1892, blev året efter volontør på Kgl. grønlandske handelskontor, var 1894 i Umanaq, kom 1895 tilbage til København og udnævntes 1898 til fuldmægtig. Jens Daugaard-Jensen blev år 1900 inspektør for Nordgrønland, 1912 direktør for Grønlands styrelse, der omfattede handel, administration, kirke-, skole- og retsvæsen. Fik gennem sine mange års virke i Grønland, ført landet længere ind i europæisk kulturstandard end nogen før havde formået. Udviklede handel og kommunikation, indførte og opdyrkede nye erhvervskilder, forberedte befolkningens selvstyre, gennem ny samfundsordning med kommuneråd, sysselråd og landsråd, men hele tiden med respekt for de bestående traditioner. Daugaard-Jensen sad som formand i bestyrelsen for Kong Chr. X's og dronning Alexandrines Grønlandsfond, var næstformand i kommissionen for videnskabelige undersøgelser i Grønland, formand for stednavneudvalget for Grønland, æresmedlem af Det grønlandske selskab, konsulent i direktionen for A/S Kryolitselskabet Øresund og medlem af rådet for Det kongelige geografiske selskab. Blev udnævnt til Ridder af Dannebrog, Dannebrogsmand, Kommandør af 2. grad. af Dannebrog samt til Kommandør af Norges St. Olavs Orden.

Bispebjerg Kirkegård, København 2014
© www.gravsted.dk (foto:va)