Kendtes Gravsted
Forside Biografier
Nyheder Portrætnyt
Denne dag Links
Rouletten Om siden

Søgning
Søg på navn:
Flere søgemuligheder

Persongrupper
Alle personer
Arkitekter & tegnere
Billedkunstnere
Efterlyste personer
Erhvervsfolk
Filmfolk
Forfattere
Journalister & Radio/TV
Kirkens folk
Kongehuse
Militær- og søens folk
Musikere & komponister
Politikere
Sangere
Scenefolk
Skolefolk
Skuespillere
Sports- og idrætsfolk
Videnskabsfolk
Øvrige personer

© www.gravsted.dk 2003, 2024

Dansk forfatter, filolog, historiker og profssor

Født lørdag den 16. april 1932 i Gentofte
Død torsdag den 17. juli 2014

Mini-biografi: Var søn af professor K.E. Skydsgaard, blev i 1950 klassisksproglig student fra Østre Borgerdydskole, 1958 cand.mag. i klassisk filologi og historie fra Københavns Universitet, arbejdede derefter 1 år som videnskabelig medhjælper ved Nationalmuseets antiksamling. Underviste 1959-63 på Aurehøj statsgymnasium, virkede tillige som lærer i antikkens historie ved Københavns Universitet til 1966, var 1963-67 amanuensis og gjorde 1967-69 tjeneste ved Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom. Jens Erik Skydsgaard interesserede sig især for de historiske, praktiske og teoretiske sider af det romerske landbrug, erhvervede i 1968 den filosofiske doktorgrad på afhandlingen Varro the Scholar og udnævntes 1970 til Københavns Universitets første professor i antikkens historie. Udarbejdede flere kildehæfter til undervisningsbrug, skrev adskillige artikler og var landbrugskyndig medarbejder ved Lexicon der alten Welt. Udgav bøgerne Partidannelsen i den sene romerske republik. Det senromerske samfund, Pompeii. En romersk provinsby, Pompeius vender tilbage; studier i romersk politik år 62-59 f. kr., Det romerske slaveri, Clodiusskandalen og Den romerske villa rustica. Skydsgaard sad som medlem af bestyrelsen i Det danske institut for Videnskab og Kunst i Rom, var medlem af Det Humanistiske Fakultetsråd, Statens Humanistiske Forskningsråd, Klassikerforeningens bestyrelse, Videnskabernes Selskab og var formand for Det Filologisk-Historiske Samfund.